BUY NOW - DELIVERY FREE

POWERPRESS 350/1000/1500

POWERPRESS är designad för att pressa frukt- och grönsaksmassa. Fruktmassan placeras på Bandpress som pressar den mot cylindrarna. Den utpressade juicen rinner ner på uppsamlingsbrickorna under pressen. Pressningen sker kontinuerligt.

Kapacitet: 350 kg/h , 1000 kg/h , 1500 kg/h.

Viktiga egenskaper:

Helt tillverkad i rostfritt stål.

Monterad på svängbara hjul.

Pressen fungerar automatiskt. När behållaren för massan är full, sker automatisk avstängning av alla maskiner som är tillkopplade innan pressen. När juicebehållaren är full, pumpar juicepumpen juicen in i behållarna. 

Luftkompressor och högtryckstvätt inkluderas.

Pumpen är integrerad.

Bandspänningen är justerbar.

Lätt att rengöra pga. inga slutna utrymmen eller delar som inte går att nå, alla delar lätta att montera.

Automatisk rengöring av transportbandet med högtryckstvätt, skrapare och borste.

Pneumatisk hiss på juicepressens säkerhetsskydd för lättare tillgång under rengöring.

specification.png

specification.png

specification.png