BUY NOW - DELIVERY FREE

Välkommen till JSC LIPIS

Dessa villkor beskriver de regler och föreskrifter för användning av JSC LIPIS hemsida.


JSC LIPIS är beläget på:

Razes str. 27 Peskojai, Co. Klaipeda, Litauen, Klaipeda -, Litauen

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte att använda JSC LIPIS hemsida om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller dessa villkor, sekretesspolicy och friskrivningsklausul och någon eller alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” syftar på dig, den person som får tillgång till denna webbplats och acceptera bolagets villkor. ”Bolaget”, ”oss själva”, ”vi”, ”vår” och ”oss”, hänvisar till vårt företag. ”Parten”, ”parterna”, eller ”oss”, hänvisar till både kunden och oss själva, eller antingen klienten eller oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudandet, acceptans och mot betalning som krävs för att genomföra arbetet med vår hjälp för kunden på lämpligaste sätt, antingen genom formella möten i en bestämd tidsperiod, eller på annat sätt, för det uttryckliga syftet att möta kundens behov i fråga om tillhandahållande av bolagets angivna tjänster / produkter i enlighet med och med förbehåll för, den rådande lagen i Litauen. All användning av ovanstående terminologi eller med andra ord i singularis, plural, aktivering och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför som en hänvisning till densamma.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att använda JSC LIPIS hemsida samtycker du till användandet av cookies i enlighet med JSC LIPIS sekretesspolicy.

De flesta av dagens moderna interaktiva webbsidor använder cookies för att göra det möjligt för oss att hämta användaruppgifter för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att göra det möjligt för funktionaliteten inom detta område och användarvänlighet för de människor som besöker vår sida. Några av våra medarbetare / reklam parter kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges, JSC LIPIS och / eller dess licensgivare äger de immateriella rättigheterna till allt material på JSC LIPIS. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan visa och / eller skriva ut sidor från https://www.liquidpack.se för eget bruk av begränsningar i dessa villkor.

Du får inte:

 1. Publicera material från https://www.liquidpack.se
 2. Sälja, hyra eller under licenserat material från https://www.liquidpack.se
 3. Reproducera, duplicera eller kopiera material från https://www.liquidpack.se

Omfördela innehåll från JSC LIPSIS (om innehållet är speciellt framtaget för omfördelning).

Hyperlänkar på vårt innehåll

 1. Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:
  1. Myndigheter;
  2. Sökmotorer;
  3. Nyhetsorganisationer;
  4. Onlineregister distributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkarna till webbplatserna för övriga börsnoterade företag; och
  5. system vida ackrediterade företag utom ideella organisationer, välgörenhet köpcentra och välgörenhet insamlings grupper som inte kan lista en hyperlänk till vår webbplats.
 1. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller annan webbplatsinformation, så länge länken: (a) är inte på något sätt missvisande; (b) inte felaktigt antyda sponsring, stöd eller godkännande av länkpartiet och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länkparternas webbplats.
 2. Vi kan granska och godkänna efter eget gottfinnande andra länkbegäranden från följande typer av organisationer:
  1. Allmänt kända konsument- och / eller affärsinformationskällor såsom handelskammare, American Automobile Association, AARP och konsumentunionen;
  2. dot.com gemenskapsplatser;
  3. sammanslutningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive välgörenhet ger webbplatser,
  4. online katalogdistributörer;
  5. Internetportaler;
  6. redovisning, juridik och konsultföretag vars huvudsakliga kunder är företag; och
  7. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkbegäranden från dessa organisationer om vi bedömer att: (a) länken inte skulle återspegla ofördelaktigt på oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branscher eller andra organisationer som företräder sig misstänkta typer av affärer, såsom hemarbetesmöjligheter, ska inte tillåtas att länka); (B) organisationen inte har en otillfredsställande historia med oss; (C) nyttan för oss från synlighet associerad med hyperlänken uppväger frånvaron av; och (d) Om länken är i samband med allmän informationsresurs eller på annat sätt i linje med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt främja uppdrag av organisationen.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller annan webbplatsinformation, så länge länken: (a) är inte på något sätt missvisande; (B) inte felaktigt antyda sponsring, stöd eller godkännande av länk partiet och IT-produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länk partens webbplats.

Om du är bland de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår hemsida, måste du meddela oss genom att skicka ett e-mail till [email protected] Vänligen inkludera ditt namn, organisationens namn, kontaktuppgifter (t.ex. ett telefonnummer och / eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats, och en lista över URL (s) på vår webbplats som du vill länka. tillåt 2-3 veckor på ett svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats på följande sätt:

 1. Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 2. genom att använda Uniform Resource Locator (webbadress) är kopplad till
 3. Eller genom användning av någon annan beskrivning av vår webbplats eller material är kopplade till det vettigt inom ramen och format av innehållet på länkande partens webbplats.

Ingen användning av JSC LIPIS logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för att länka frånvarande avtal varumärkeslicens.

Iframes

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd, får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som förändrar på något sätt den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Reservation av Rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats, godkänner du att vara bunden till och följa dessa länkar villkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar en länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats stötande av någon anledning, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga begäran om att ta bort länkar, men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt till dig.

Samtidigt som vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, kan vi inte garantera dess fullständighet eller riktighet; inte heller vi åtar sig att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls aktuell.

Innehållsansvar

Vi har inget ansvar för innehållet som visas på din webbplats. Du samtycker till att gottgöra och försvara oss mot alla anspråk som härrör från eller baserade på din webbplats. Ingen länk (ar) kan visas på alla sidor på din webbplats eller inom något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminella, eller som gör intrång, annars bryter eller förespråkar intrång eller annan kränkning av någon tredje parts rättigheter.

Dementi

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som hänför sig till vår hemsida och användning av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, garantier som följer av lag för tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och / eller användningen av skälig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna dementi kommer:

 1. begränsa eller utesluta vår eller ditt ansvar för dödsfall eller personskador till följd av oaktsamhet;
 2. begränsa eller utesluta vår eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
 3. begränsa någon av våra eller dina skulder på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag; 
 4. eller utesluta någon av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag.

De begränsningarna och undantagansvars anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna dementi: (a) är föremål för föregående stycke; och (b) reglerar allt ansvar som följer av dementi eller i förhållande till föremålet för denna dementi, inklusive skulder som uppstår i avtal, kränkning (inklusive försumlighet) och för brott mot lagstadgad plikt.

I den mån att webbplatsen och information och tjänster på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att vara ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Villkor